Obchodní podmínky – aneb jak to bude fungovat

Zaplacením kurzu souhlasíte s následujícím:

Za prvé: Za co nenesu zodpovědnost

Za nepříznivé meteorologické, klimatické, politické, civilní, dopravní a jiné nepředvídatelné události, které nemůžu ovlivnit. Hold počasí neporoučíme, na horách už vůbec ne.

Za druhé: Zodpovědnost za Vás

Jelikož si všichni jedeme akci užít, tak Vás chci ušetřit nepříjemných zážitků, proto si vyhrazuji právo VETA, tedy právo vyloučit ze skupiny člověka, který bude pod vlivem alkoholu, omamných látek, bude mít vybavení neodpovídající bezpečnému pohybu v horách nebo skalách. Dále k mým výhradám patří možnost ukončit akci kvůli nepřízni počasí nebo jinému riziku.

Nenesu zodpovědnost za Vás samotné v případě, kdy se Vy sami chováte nebezpečně a neřídíte se bezpečnostními pokyny.

Za třetí: Zrušení akce

To mě bude mrzet ze všeho nejvíc, ale může se stát, přece jenom jsme lidi a žijeme v nepředvídatelném světě. V případě zrušení akce Vám dám vědět min 5 dní předem. Zároveň Vám nabídnu možnou náhradu, jiný termín, jiný kurz, nebo Vám bez prodlení a jakýchkoliv řečí vrátím peníze zpět.

Za čtvrté: Storno podmínky

Může se stát, že z jakéhokoliv důvodu se nemůžete akce zúčastnit, je to nepříjemné jak pro mě, tak pro Vás. Když to ale přijde pár dní před akcí, tak už nejsem schopen za Vás najít náhradu a pro mě by se akce stala nerentabilní. Proto jsem stanovil storno podmínky takto:

Dní před akcí: Storno poplatek:

X – 30 dní 50% z ceny akce

30 – 15 dní 75% z ceny akce

15 – 1 den 100% z ceny akce

Za páté: Počet lidí na akci

Abych se mohl na plno věnovat všem účastníkům, tak je počet osob omezen u většiny akcí na 6 lidí. Při větším počtu lidí bude přítomen další kvalifikovaný průvodce. Některé akce, zejména skalní lezení, záchrana, jsou pro 4 lidi. Všechny akce se konají za min počtu 2 osob na kurzu, není-li určeno jinak.

Za šesté: Půjčený materiál

Cena půjčení potřebného vybavení je v ceně, pokud není uvedeno jinak. V případě poškození, ztráty nebo zničení materiálu se zavazujete uhradit hodnotu věci s přihlédnutím k opotřebení.

Za sedmé: To nejdůležitější

Každý účastník má právo na to, říct STOP, nezúčastnit se dalšího programu, případně z akce úplně odejít. Vše je dělané pro Vás, proto také chci, abyste byli v duševní pohodě a akci si užili na maximum.