Alpenverein

Alpenverein

Alpenverein

Alpenverein

Alpenverein je rakouský alpský svaz. Členy Alpenvereinu se stáváte úhradou členských příspěvků a jako členové máte automaticky nárok na pojistnou ochranu dle hromadné pojistné smlouvy uzavřené mezi Alpenvereinem a pojišťovnou Generali, a to v rozsahu dle pojistných podmínek. 

… a řada dalších výhod

Jen u OEAV.CZ získáte celou řadu jednorázových i paušálních slev u partnerů v ČR, slevu v naší půjčovně vybavení a zároveň můžete využívat standardních výhod členství, jako pojištění (nejen) pro výpravy do hor, až 50% slevy na horských chatách atd. Členské poplatky se vám snadno vrátí jediným nákupem.

Výhody členství v Alpenvereinu

Členství v Alpenvereinu přináší řadu výhod zejména rodinám. Ale nejen jim!

U rodin, jejichž oba rodiče patří ke stejné sekci Alpenvereinu, obdrží děti bez vlastních příjmů členství vč. pojištění zdarma (nejvýše do 27 let). Totéž platí i pro rodiče, kteří vychovávají děti sami. Je však nutné děti přihlásit.

Vysokohorská pěší turistika patří k nejzdravějším sportům, přesto však skýtá určité riziko zranění. Ať už však jde o zásah záchranné služby, transport vrtulníkem nebo dopravení zpátky domů – členové si nemusejí s ničím dělat starosti!

Dobré pojištění na cestách

Celosvětové pojištění pro volnočasové aktivity. Alpenvereinu kryje náklady na zásah záchranářů až do výše 25 000 €, náklady na dopravu zpět domů ze zahraničí bez omezení a náklady na pobyt v nemocnici v zahraničí až do výše 10 000 € při úrazu nebo onemocnění.

A to ještě není všechno: U škody způsobené na zdraví nebo majetku jiných osob pomáhá evropské pojištění odpovědnosti a také v něm zahrnuté evropské pojištění právní ochrany, které vám pomůže domoci se svých práv. Tyto jedinečné pojišťovací služby jsou zahrnuty – pro každého člena – již v členském příspěvku.

Členské poplatky 2020

A - Dospělý 18 - 64 let

Cena členství: 1 750 Kč

B - Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři do 27 let

Cena členství: 1 350 Kč

C - Děti a mládež do 18 let; Invalidé (od 50 %)

Cena členství: 730 Kč

A+C - Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi

Cena členství: 1 750 Kč

A+B+C - Výhodné rodinné členství

Cena členství: 3 100 kč

Nejdůležitější body pojistných podmínek

  • Členství/pojištění Alpenverein platí na kalendářní rok, tedy od 1. ledna aktuálního roku (resp. ode dne následujícího po úhradě) do 31. ledna roku následujícího. Leden následujícího roku je tzv. přechodné období, kdy se předpokládá, že i na tento rok budou uhrazeny členské poplatky.

  • Pojistná ochrana je poskytována pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.
  • Z pojištění jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, cesty do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů.
  • Pojištění kryje i případ autonehody při cestě na dovolenou, rekreaci.
  • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte tel. +43 (0) 1 25 33 798, e-mail: aws@alpenverein.at Číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu. Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €.
  • Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitaliazce!
  • Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pokyny pro případ hlášení pojistné události »

Smluvním základem pro pojistné podmínky k pojištění členů Alpenvereinu jsou pojistné podmínky pojišťovny Generali