Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známém jako GDPR Vás chceme informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů.

Zaškrtnutí políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v přihlášce na akci Outdoor Leader a v Účastnickém dotazníku, vyjadřujete souhlas se zpracováním níže uvedených údajů. Ke zpracování údajů klientů přistupujeme zodpovědně, tak aby bylo zpracování účelné a maximálně bezpečné.

Souhlas je udělován správci údajů – Outdoor Leader, Matěj Voltr IČO: 74947940

Klient souhlasí se zpracováním níže uvedených údajů:

  1. Jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa
  3. telefonní číslo
  4. datum narození
  5. bydliště
  6. informace o zdravotním stavu

Účel zpracování údajů:

Údaje č. 1 a 2 jsou evidovány za účelem evidence účastníků kurzů, vydání daňových dokladů a vydání dárkových poukazů, pokud si to klient přeje.

Údaje č. 2 a 3 jsou evidovány za účelem komunikace s klienty před kurzem a v jeho průběhu.

Údaje č. 2 jsou zpracovány na základně oprávněného zájmu a mohou být výjimečně použity pro sdílení novinek z oblasti lezení a dalších outdoorových aktivit. Hlavním komunikačním kanálem je facebooková stránka.

Údaje č. 4 slouží k identifikaci klientů a jejich evidenci, případně pro zajištění pojištění pro klienty.

Údaje č. 5 slouží ke koordinaci dopravy na akce Outdoor leader.

Údaje č. 6 slouží k rychlému a kvalitnímu poskytnutí první pomoci, pokud by to situace vyžadovala a také k přizpůsobení programu akce tak, aby byl zvládnutelný a bezpečný pro všechny účastníky akce. Všichni průvodci Outdoor leader jsou proškoleni v poskytování první pomoci a veškeré Vámi sdělené informace jsou přísně důvěrné a nebudou poskytnuty třetím stranám. Výjimkou je poskytnutí informací o zdravotním stavu lékařům či záchranářům, pokud by to situace vyžadovala.

Veškeré výše uvedené údaje budou archivovány na šifrovaném cloudovém úložišti. Souhlas je udělován na dobu existence organizace.

Pokud si klient přeje vzít svůj souhlas zpět, nechť nás kontaktuje prostřednictvím emailu: info@outdoorleader.cz

Souhlas s pořizováním multimediálního obsahu

Zaškrtnutím políček v Účastnickém dotazníku

  • 1. Souhlasím s pořizováním multimediálních záznamů (foto, zvuk, video)
  • 2. Souhlasím s uveřejněním multimediálních záznamů na webových stránkách a sociálních sítích Outdoor Leader
  • 3. Souhlasím s použitím multimediálních záznamů k propagaci

souhlasíte s pořizováním fotografií a video záznamu v průběhu akce pořádané Outdoor Leader.

Veškeré fotografie i video záznamy budou po skončení akce k dispozici účastníkům akce.

Vybrané fotografie a video záznamy mohou být použity v rámci propagace akcí OutdoorLeader.cz a uveřejněny na internetových či facebookových stránkách nebo Instagramu.

Při odsouhlasení vyššího oprávnění (2. Uveřejnění nebo 3. propagace) automaticky souhlasíte s nižším oprávněním.