Den 11. 12. byl vyhlášen jako “Mezinárodní den hor” OSN v roce 2003. Svátek navazuje na Mezinárodní rok hor, který se konal od 11.12.2001 do 11.12.2002. Tento rok byl OSN vyhlášen z iniciativy organizace pro zemědělství a výživu. 

Smyslem tohoto významného dne je podpora trvale udržitelného rozvoje horských oblastí i za cenu omezení turistiky. Tímto dnem se upozorňuje na možnosti a omezení při využívání hor a upozorňuje na problematiku, která se všude na světě podobá, od tibetských náhorních plošin, po vysoko položené jihoamerické andské oblasti.

Každý rok se mění zaměření dne hor. Například tématem prvního ročníku bylo “Hory jako nejdůležitější zásobárna pitné vody”. Téma, dle mého, jako jedno z nejdůležitějších, protože hory pokrývají spotřebu vody pro více než polovinu lidské populace. Další roky se témata soustředily na hrozbu klimatických změn či míru biologické rozmanitosti.

Symbol Mezinárodního dne se skládá ze tří trojúhelníků (hory) vyrůstajících z pomyslné vodorovné čáry (řeky). První z trojúhelníků má na vrcholu modrý diamant, který znázorňuje ledovec. Kruh Ve středu druhé hory má znázorňovat surovinové zdroje. Zelená plocha v pravém dolním rohu posledního trojúhelníku, má představovat plodiny a zemědělskou produkci v horských oblastech.

Vyrazte do hor! Užívejte si krásu, kterou tu máme. Ale zároveň se k horám a přírodě chovejte uctivě, když si je zničíme, další už tu nebudou…